Privacyverklaring

Omdat we uw privacy uitermate belangrijk vinden, lichten we u graag toe hoe uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Community Building is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Community Building is een besloten vennootschap naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9880 Aalter, Stratem 7 en die is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0546.758.712 (“Community Building” of “wij”).

Deze website kan links bevatten naar andere websites, waarvoor deze Privacyverklaring niet geldt en waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt wanneer u die zelf verstrekt, en dit in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving. Dit kan door het invullen van een contactformulier of enquête, of in kader van de ondertekening van een overeenkomst. Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons ondertekende, voor algemene klanten- en leveranciersadministratie, voor tevredenheidsenquêtes en voor marketingdoeleinden. Ook onze medewerkers die deze persoonsgegevens verwerken, hebben zich ertoe verbonden deze enkel te verwerken in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving. Alleen in het kader van wettelijke verplichtingen worden persoonsgegevens meegedeeld aan overheidsinstanties.

Nieuwsbrieven, mailings en uitnodigingen

Wij informeren u graag over onze activiteiten en onze projecten via nieuwsbrieven, mailings en uitnodigingen. U kan zich hiervoor evenwel op elk moment uitschrijven. U vindt bij elke elektronische communicatie onderaan de mogelijkheid om u uit te schrijven, of u kan hiervoor een verzoek per email te richten aan info@wildertuin.be.

Tevredenheidsenquêtes

Community Building verwerkt uw gegevens met het oog op het uitvoeren van een telefonische tevredenheidsenquête. Indien u niet wenst deel te nemen aan deze telefonische bevraging kan u zich te allen tijde verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde via e-mail naar het volgende adres: info@wildertuin.be

Vragen en contact

Voor alle vragen i.v.m de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ons via email contacteren: info@wildertuin.be